KiVa Skola-situationskartläggningen 2018

De skolor som använder KiVa Skola-programmet kan besvara situationskartläggningen från tisdag den 10 april ända till fredagen den 1 juni 2018.