Elevenkät om distansundervisningen 2020

Enkäten var öppen under tiden 4-13.5.
Sammanfattning hittas på sidan http://www.kivakoulu.fi/elevernascoronasvar