Oppilaskysely etäopetuksessa 2020

Kysely oli avoinna 4.-13.5.
Tuloksista kerrotaan sivulla http://www.kivakoulu.fi/koululaistenkoronakevat