KiVa Skola-programmet
Skolans anmälningsblankett

Skolans uppgifter

Skolans officiella fullständiga namn och enheten i fall endast en del av skolan registrerar sig

(En kommun, som har officiell status i Finland, och där skolan nu är belägen)Vänligen fyll i de officiella adressuppgifterna utan förkortningar.

Postadressen kan möjligtvis vara densamma som besöksadress, men fyll ändå i en komplett postadress.


Från och med läsåret 2016–2017 har programmet en årsavgift. Efter registrering får skolan sina lösenord per epost. Årsavgiftets pris bestäms av elevantalet enligt antingen kommunlicensen eller skolans specifika elevantal. De skolspecifika priserna är:

under 50 elever50€
50 - 150 elever100€
151 - 300 elever200€
301 - 450 elever300€
över 450 elever400€

Momsbeloppet 24% kommer att läggas på priset.

Obs! Åbo universitet har en faktureringsavgift på räkningar med summan 50 euro eller färre. I dessa fall tilläggs en summa på 15 euro (moms 0%).

Vi antar skolan använder programmet på sin undervisningsspråk. Ytterligare kan de finsk- eller svenskspråkiga skolorna välja att använda också engelskan. På motsvarande sätt kan engelskspråkiga skolor välja finska och svenska. Att använda ytterligare språk i skolan kostar 50 euro. Momsbeloppet 24% kommer att läggas på priset.

Om ni är intresserade av att nätverka med en vänskola får ni skolans uppgifter från oss. Samarbetet organiseras av er.


Faktureringsuppgifter

Om kommunen betalar centraliserat avgifterna väljs ”Kommunlicensen”. Då behöver man inte fylla i faktureringsuppgifter nedan.

Uppgifter angående skolans rektor

Ni kan ange två namn och e-postadresser separerade med kommatecken, om ni så vill.

Uppgifter angående KiVa Skola-kontaktpersonen i er skola

Ni kan ange två namn och e-postadresser separerade med kommatecken, om ni så vill.

Ifall det är omöjligt att ange en uppgift på ett önskat sätt eller om ni har annat viktigt att informera om en specifik punkt i blanketten, vänligen beskriv det här.

För att kunna säkerställa att denna blankett har ifyllts manuellt och inte är infiltrerad elektroniskt, vänligen svara på följande fråga: