Skolpersonalens situationskartläggning 2018

Personalens kartläggning kan besvaras av skolor som är registrerade till KiVa Skola-programmet från tisdagen den 15 maj ända till fredagen den 8 juni 2018.